İlkelerimiz:

Kaliteli Hizmet, Şeffaflık, Sonuç Odaklı Yaklaşım

Hukuki Yardım Talep Et

KVKK

6698 Sayılı Kanunu'na uyum sürecinde müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Mirasçılıktan doğan taşınır veya taşınmaz mallara ilişkin ihtilaflarda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Taşınmazına idare tarafından fiilen el atılan müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Başta mirasçılar arasında olmak üzere, taşınmazlar üzerinde doğan her türlü ihtilafta danışmanlık hizmeti sunuyoruz.