Cevahir Cem YARIM (Kurucu/Avukat)

2009 yılında üniversite son sınıf öğrencisi iken meslek hayatına başlamıştır. 2010 yılında işletme yüksek lisansı yapmıştır. Bitirme projesini “Şirketlerde İflasın Tespiti” konusu üzerine hazırlamıştır. Bir şirketin özellikle mali yapısını(bilanço, gelir tablosu,vb) rahatlıkla irdeleyecek yetkinliğe sahiptir. Yurtdışına giderek Hukuk İngilizcesi üzerine Premaster eğitimi almıştır. Böylece uluslararası bir şirketin danışmanlığını yapacak, sözleşmelerini hazırlayacak yetkinliğe sahip olmuş olup halihazırda da Trakya’nın farklı bölgelerinde yabancı veya yurtdışı bağlantılı Türk şirketlerine danışmanlık yapmaktadır. Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup banka personellerine dönem dönem Ticaret Hukuk eğitimi vermektedir. İngilizce bilmektedir.

KVKK

6698 Sayılı Kanunu'na uyum sürecinde müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Mirasçılıktan doğan taşınır veya taşınmaz mallara ilişkin ihtilaflarda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Taşınmazına idare tarafından fiilen el atılan müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Başta mirasçılar arasında olmak üzere, taşınmazlar üzerinde doğan her türlü ihtilafta danışmanlık hizmeti sunuyoruz.