Hakkımızda

Merkezi Kırklareli ilinde olan hukuk büromuz, genç ve dinamik kadrosuyla faaliyet göstermekte olup başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Almanya ve Rusya’da bulunan partner ofisleri ile gerek ülkemiz sınırları içerisinde gerekse ülkemiz sınırları dışındaki ihtilaflarda da müvekkillerinin haklarını korumaktadır. Bu kapsamda hukuk büromuz, doğmuş ya da doğabilecek her türlü uyuşmazlıklara ilişkin kesin ve etkili çözüm yolları sunmayı, sonuç odaklı çalışmalar yürütmeyi amaç edinmiştir. Şeffaflığı kendisine ilke edinmek sureti ile kusursuz hizmet anlayışının gereklerini yerine getirmektedir.

KVKK

6698 Sayılı Kanunu'na uyum sürecinde müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Mirasçılıktan doğan taşınır veya taşınmaz mallara ilişkin ihtilaflarda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Taşınmazına idare tarafından fiilen el atılan müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Başta mirasçılar arasında olmak üzere, taşınmazlar üzerinde doğan her türlü ihtilafta danışmanlık hizmeti sunuyoruz.